به خصوص عملکرد دوم یک مزیت واقعی است. می‌توانید مصرف اولیه معمولی خود را در برنامه، که خانواده شما همیشه مصرف می‌کند، تنظیم کنید. اما به محض اینکه یک مصرف کننده اضافی روشن شود، برق بیشتری به طور خودکار از انبار یا نیروگاه بالکن می آید. اگر دوباره دستگاه را خاموش کنید، انرژی اضافی مستقیماً به باتری باز می گردد – یک راه حل واقعاً فکر شده.

در اواسط آوریل، EcoFlow PowerStream برای اولین بار ظاهر شد. شرکتی که از نیروگاه‌ها شناخته می‌شود، می‌خواهد با نیروگاه‌های بالکن وارد بازار شود و ایده واقعاً درخشانی را ارائه کرده است. با یک اینورتر مخصوص، نه تنها باید از سلول های خورشیدی انرژی وارد شبکه خانگی شود، بلکه باید از یک نیروگاه مناسب نیز تغذیه شود.

EcoFlow PowerStream واقعاً اینگونه کار می کند

GIGA توصیه می کند

محبوب در بین خوانندگان GIGA