در ویدیو: مقایسه جریان بزرگ.

Doc Caro: نمایش جدید، مشکلات قدیمی؟

دکتر کارولا هولزنر و Sat.1 راه خود را می روند. اکنون مشخص است که دکتر معروف اورژانس در مرحله بعدی کدام ایستگاه را استخدام خواهد کرد: مسابقه Vox در حال برنامه ریزی یک مجموعه مستند جدید با او است. همچنین در RTL، Dr. کارولا هولزنر را می توان به عنوان یک متخصص در آینده دید.

واکس

به جای Sat.1: Doc Caro به Vox تغییر وضعیت می دهد

تنها پس از یک سال، همکاری Dr. کارولا هولزنر و Sat.1 فسخ شده اند. پخش کننده نخواست مستقیماً در مورد دلایل اظهار نظر کند و هولزنر نیز تاکنون سکوت کرده است. این خداحافظی به دلایلی “برای عموم در نظر گرفته نشده” رخ داد. اکنون حداقل مشخص شده است که حرفه تلویزیونی پزشک اورژانس چگونه ادامه خواهد داشت. او توسط رقابت از Vox استخدام می شود و همچنین باید نظر خود را در RTL به عنوان یک متخصص بیان کند.