سفارشات آنلاین را می توان در اسن دریافت کرد و تحویل به خانه شما ارسال شد. در همین راستا Coolblue در این اطلاعیه اشاره می کند که بسته های کوچک در داخل و اطراف اسن تحویل با دوچرخه اراده.

تا مشتریان بتوانند آن را انتخاب کنند مناسب ترین محصول تصمیم بگیرید، خرده فروش دیوارهای مشاوره نصب کرده بود. در اینجا به عنوان مثال، اصطلاحات فنی و مواردی که هنگام خرید تلویزیون باید در نظر گرفته شود، توضیح داده شده است.