دهان به دهان برای استرومر شکست می خورد

بنابراین فقط 46 درصد از رانندگان خودروهای الکترونیکی دیگران را مورد بررسی قرار دادند در مورد وسیله نقلیه برقی مربوطه خود مشاوره دهند. یک سال قبل، نسبت توصیه ها به طور قابل توجهی بالاتر بود و 59 درصد بود. از سوی دیگر، اوضاع بهتر به نظر نمی‌رسد: در سال 2022، 13 درصد از افراد مورد بررسی همچنان خودروی الکترونیکی خود را بیشتر می‌خواستند. دلسرد، افزایش می یابد این ارزش در حال حاضر به 18 درصد. سایر شرکت کنندگان نتوانستند برای یکی از طرفین تصمیم بگیرند.

آنچه در مورد ارزش‌هایی که تمایل دارند برخلاف روند به سمت خودروهای الکترونیکی بیشتر قابل توجه است، این است که استرومر همزمان بهتر می شود: این نظرسنجی برای اولین بار در سال 2021 توسط شرکت اجاره خودرو الکترونیکی nextmove انجام شد. در آن سال، میانگین برد استرومر در تابستان حدود 350 کیلومتر بود. در همین حال، ارزش به 370 کیلومتر صعود کرد.

نه حتی نیمی از تمام رانندگان خودروهای الکترونیکی دوستان، خانواده یا همکاران نمونه فعلی آنها توصیه. این یکی از نتایج نظرسنجی شرکت تحقیقاتی Uscale در میان حدود 3000 راننده EV است.

GIGA توصیه می کند

محبوب در بین خوانندگان GIGA

علاوه بر این، با توجه به مقادیر کمتر، Uscale اغلب خودروهای الکتریکی جدیدتر را ارزیابی نمی کند. بنابراین ممکن است مشکلاتی مانند محدوده ناکافی در مدل‌های جدیدتر بهبود یافته باشد. نظرسنجی Uscale هنوز باز است. از نظر تئوری، هنوز ممکن است تغییری در وضعیت اکثریت وجود داشته باشد، حتی اگر انتظار معکوس شدن روند عمده وجود نداشته باشد.

در نظرسنجی های قبلی، بسیاری از رانندگان خودروهای الکترونیکی اظهار داشتند که دیگر نمی توانند تصور کنند که دوباره به موتور احتراقی برگردند. نظرسنجی Uscale همچنین در مورد رضایت راننده از مدل مربوطه است، نه در مورد درایو الکتریکی به عنوان یک کل.

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع

تصور خودروهای الکترونیکی در جاده های آلمان سخت است. موتورهای احتراقی هنوز در اکثریت هستند. اما نسبت استرومر در حال افزایش است. کنجکاو است، زیرا بسیاری از مصرف کنندگانی که تجربه ای با خودروهای الکترونیکی دارند، طرفدار آنها نیستند.

تحرک

ترازنامه تلخ برای خودروهای الکترونیکی: بسیاری از رانندگان آنها را توصیه نمی کنند

اما به نظر می رسد برداشت ها متفاوت است: دو سال پیش، 35 درصد با برد 400 کیلومتر راضی بودند. الان 31 درصد است. مقایسه نشان می دهد: امروزه مصرف کنندگان از خودروهای الکتریکی انتظار بیشتری دارند نسبت به چند سال پیش اگر الزامات سریعتر از ارتقاء فنی سازندگان افزایش یابد، این می تواند منجر به نارضایتی ظاهری شود.

پس از تغییر به ماشین الکتریکی: آیا راهی برای بازگشت وجود دارد؟