ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2022/11/20 ساعت 6:56 بعد از ظهر