نسخه:2.2.7

با Readly شما از طریق یک برنامه به حدود 7000 مجله و روزنامه دسترسی نامحدود دارید. این محدوده اخیراً به مجلات Burda گسترش یافته است، به این معنی که عناوین محبوبی مانند Focus، Bunte و Chip هم اکنون در دسترس هستند. اگر می خواهید برنامه را امتحان کنید، در حال حاضر می توانید این سرویس را به مدت یک ماه با 0.99 یورو تست کنید.