آیا شما یک متخصص Aldi هستید؟

فلاپ های شاخه آلدی در هلند

آنها یک شمشیر دو لبه هستند: خطوط خودبازرسی. از یک طرف، صندوق های خود اسکن می توانند در زمان صرفه جویی زیادی داشته باشند، از طرف دیگر، دزدی را نیز دعوت می کنند. آلدی سود در کلن اکنون تجربه کرده است که این چیزی بیش از یک ترس نظری است.

دزدی بیش از حد: Aldi باید آزمایش صندوق‌های نقدی خوداسکنر را متوقف کند

بالاتر از همه گفته می شود در میان سارقان، جوانان نیز حضور دارند. شعبه آلدی در مجاورت دو مدرسه متوسطه و یک دانشکده فنی حرفه ای قرار دارد. به گزارش اکسپرس، شعبه آلدی باید در زمان استراحت «واقعاً غلبه کند». سپس صف های طولانی در صندوق ها تشکیل شد و مشتریان باید صبور باشند.

شعبه در Niehler Kirchweg آزمون را با تالارهای خود پرداخت به پایان رسانده است. دلیل ساده: سرقت دسته جمعی. دزدها محصولات پخته شده را به ویژه در منطقه سلف سرویس به دست می آوردند و غالباً بیشتر از آنچه در صندوق سلف اسکنر پرداخت می شد، نان رول و شیرینی می بردند. این توسط روزنامه اکسپرس گزارش شده است و علاوه بر تحقیقات خود، همچنین بر اساس اظهارات شاهدی است که می خواهد ناشناس بماند (منبع: اکسپرس).

وقتی از او پرسیده شد، خود آلدی نمی خواست تأیید کند که خاتمه آزمایش ربطی به سرقت در شعبه دارد. به طور کلی، تخفیف دهنده در مورد اقلام مسروقه یا تعداد سرقت ها اظهار نظر نمی کند.

تست دیگری توسط Aldi اخیراً در هلند شکست خورد. در شهر دانشجویی اوترخت، آلدی نورد شعبه ای پیشرفته ساخت که کاملاً بدون صندوق پول کار می کند. عدم وجود روش پرداخت رایج در کشور همسایه یکی از دلایلی است که به ندرت مشتریانی به شعبه Aldi Nord مراجعه می کنند.