در ADAC، استرومر دارای برتری است

موتورهای احتراقی در حال نابودی هستند، آینده خودروهای الکتریکی است. حداقل این چیزی است که بخش های بزرگی از سیاست می خواهند. تغییر تکنولوژیک باید به نفع محیط آسیب دیده باشد. اما امروز چطور؟ ADAC بررسی واقعیت را انجام داده است و نشان می دهد که چه کسی در نبرد بین اتومبیل های بنزینی و دیزلی در برابر اتومبیل های برقی پیروز خواهد شد.

با این حال، نتایج مطالعه ADAC شامل عوامل مهمی نمی‌شود: هیبریدی‌ها دیگر از سال 2023 یارانه نخواهند داشت. پول کمتری برای خودروهای صرفا الکتریکی وجود دارد و به محض تمام شدن بودجه، چیزی باقی نمی ماند. پاپ خودرو فردیناند دودنهوفر این را تهدیدی بزرگ برای موفقیت خودروهای الکترونیکی می داند. جو مصرف کننده نیز از زمان بررسی در مارس 2022 به طور قابل توجهی بدتر شده است. اینکه آیا اصلاً خرید خودرو هنوز برنامه ریزی شده است یا خیر اکنون موضوع دیگری است.


منبع

آینده باید متعلق به خودروهای الکتریکی باشد، تا سال 2035 در آخرین صنعت آلمان باید گام بزرگی بردارد. اما آیا واقعا اینقدر طول می کشد؟ قبلا گفته می شود که خودروهای الکترونیکی دارای برتری هستند. این نتیجه یک مطالعه توسط ADAC SE است.

نظرسنجی ADAC: نیمی از آلمانی‌ها می‌خواهند ماشین الکتریکی برانند

توسعه دهنده: Stroer Media Brands GmbH

در حال حاضر، سهام هنوز به وضوح توزیع شده است: 91 درصد از خودروهای شخصی موتورهای احتراقی، شش درصد هیبریدی و تنها سه درصد صرفاً الکتریکی هستند. با این حال، برنامه های رانندگان آلمانی نشان می دهد که چقدر سریع می تواند تغییر کند: در سه سال آینده 25 درصد از افراد مورد بررسی به رانندگی الکتریکی روی آوردند. 28 درصد دیگر طرفدار یک راه حل هیبریدی هستند.

نکته پس انداز GIGA
سوخت خیلی گرونه؟ آیا به دنبال ارزان ترین پمپ بنزین هستید؟ سپس برنامه سوخت گیری ما را دانلود کنید. در آنجا کمترین قیمت بنزین را در منطقه خود خواهید یافت.

TankenApp با روند قیمت بنزین

TankenApp با روند قیمت بنزین

اگر آنها به برنامه های خود عمل کنند، باید در سه سال آینده بیش از نیمی از ثبت نام های جدید خصوصی حداقل تا حدی الکتریکی هستند. همچنین مشتریانی وجود دارند که قبلاً خودروهای الکترونیکی رانندگی می کنند. بازگشت به بنزین یا دیزل تنها یک گزینه برای 4 درصد است و 13 درصد می توانند هیبریدی را برای آینده تصور کنند. 83 درصد می خواهند به استرومر خود وفادار بمانند.

بر اساس نظرسنجی ما، تعداد خودروهای الکترونیکی خصوصی در آلمان از ابتدای سال 2021 دو برابر شده است. دلایل ارائه شده برای خودروهای الکترونیکی در درجه اول جنبه های زیست محیطی است. کاهش هزینه های جاری و همچنین معافیت های مالیاتی و کمک های مالیSascha Coccorullo، رئیس استراتژی، تجارت جدید و تحقیقات در ADAC SE توضیح می دهد.

TankenApp محصولی از Ströer Media Brands GmbH است که GIGA نیز به آن تعلق دارد.

یک ماشین الکترونیکی اجاره کنید و 6000 یورو جایزه بگیرید

پاسخ دهندگان همچنان دلایل خوبی برای خودروهای برقی می بینند، همانطور که ما:

بودجه کمتر: آزمایشی برای خودروهای الکتریکی

TankenApp با روند قیمت بنزین

TankenApp با روند قیمت بنزین

با 68 درصد (موتور احتراقی) تا 69 درصد (ماشین های الکترونیکی)، به سختی تفاوتی در استفاده وجود دارد: خودروهای الکترونیکی به همان اندازه وسایل نقلیه اولیه مناسب هستند که موتورهای احتراقی. به گفته ADAC، 2300 نفر 18 سال و بالاتر در نظرسنجی آنلاین نماینده شرکت کردند.

توسعه دهنده: Ströer Media Brands GmbH