بخاری های برقی فن دار جایگزین احتمالی برای گرمایش گازی هستند. علاوه بر حامیان مصرف کننده، آژانس شبکه فدرال و صنعت انرژی نیز در مورد بخاری های فن هشدار می دهند. این باعث صرفه جویی در پول نمی شود و شبکه های برق ممکن است بیش از حد بارگذاری شوند.

برای اینکه اجازه ندهیم هزینه های اضافی بیشتر در زمستان منفجر شود، برخی از مصرف کنندگان با گرمایش گاز به دنبال جایگزین هستند. با این حال، طرفداران مصرف کننده در مورد این هشدار می دهند، زیرا شبکه های برق ممکن است توسط بخاری های فن بیش از حد بارگیری شوند.

گرانی زمستان: انجمن ها درباره بخاری های فن دار هشدار می دهند

خودتان با نیروگاه بالکن برق تولید کنید:

ارقام جدید: آلمانی ها بیشتر بخاری های فن دار می خرند

اگرچه آنها مقرون به صرفه نیستند و می توانند تهدیدی برای شبکه باشند، مشتریان آلمانی در حال حاضر با خوشحالی به دنبال بخاری های فن دار و دستگاه های مشابه هستند. شرکت تحقیقات بازار GfK گزارش می دهد که در نیمه اول سال 2022 بخاری های فن دار به میزان قابل توجهی بیشتر فروخته شده است نسبت به سال های گذشته بودند. GfK از حدود 600000 دستگاه صحبت می کند که معادل 35 درصد افزایش است.