در این شهرها رانندگان اتوبوس و قطار هزینه اضافی می پردازند

در 9 شهر از 10 شهر، رانندگان حمل و نقل عمومی عادی قطعا از بلیت 49 یورویی سود می برند (منبع: گزارش تست). بر اساس نتیجه مقایسه، به طور میانگین صرفه جویی در مقایسه با بلیط های اشتراک 24 درصد است. مسافران هامبورگ، کلن و بن جزو برندگان برتر هستند. آنها حداقل 50 درصد پس انداز می کنند، همبرگرها حتی 57 درصد. در شهر هانسی، یک بلیط ماهانه 114.30 یورو هزینه دارد.

کسانی که به طور منظم از حمل و نقل عمومی آلمان استفاده می کنند به اعصاب قوی نیاز دارند: تاخیرها، وسایل نقلیه شلوغ و کثیف و سیستم تقریباً نامفهومی از انجمن های حمل و نقل و مناطق تعرفه ای. حداقل برای دومی، بلیط 49 یورویی باید در بهار شروع شود. میزان پس انداز شهروندان با Deutschlandticket جدید کاملاً به محل زندگی آنها بستگی دارد.

بلیط 49 یورویی: همبرگرها سود می‌برند، پوتسدامرها به داخل لوله نگاه می‌کنند

این نتیجه مقایسه بزرگ شهرها است که بلیط 49 یورو در مقایسه با بلیط های شهری موجود دارد. قیمت خریدهای انفرادی و اشتراک در تمام مراکز ایالتی آلمان و شهرهایی با بیش از 200000 سکنه به عنوان مبنایی عمل کردند.

یک بلیط برای کل آلمان: بلیط 49 یورویی به جنگل تعرفه پایان می دهد. با این حال، همه شهروندان به طور یکسان از بلیط جدید حمل و نقل محلی و منطقه ای سود نمی برند: برخی به میزان قابل توجهی صرفه جویی می کنند، برخی اصلاً. مقایسه شهر بزرگ تمام حقیقت را نشان می دهد.

مهم است بدانید: در مقایسه با بلیط های شهری، بلیط 49 یورویی در سراسر کشور برای حمل و نقل محلی و منطقه ای معتبر است. بلیط های شهری این ویژگی خاص را ارائه نمی دهند. این بدان معنی است که بلیط 49 یورویی می تواند برای افرادی که مثلاً از پوتسدام می آیند نیز که گاهی به مقاصد دیگر سفر می کنند، سودآور باشد.

از سوی دیگر، کاربران حمل و نقل عمومی در پوتسدام، شورین و ماگدبورگ هیچ سودی ندارند. سه پایتخت ایالت شرقی همگی بلیط های شهری را ارائه می دهند که ارزان تر از بلیط 49 یورویی حداقل برای یک اشتراک ماهانه است. اگر در اینجا به Deutschlandticket بروید، حتی هزینه اضافی نیز پرداخت می کنید.

بلیت 49 یورویی می‌تواند هر کاری را که بلیط 9 یورو ارائه می‌داد انجام دهد – فقط گران‌تر:

رانندگان گاه به گاه نیز از Deutschlandticket بهره مند می شوند

بلیط 49 یورویی حتی می تواند برای رانندگان موردی جذاب باشد. زیرا بلیط های تک گران باقی می مانند. در مقایسه با گذرنامه ماهیانه اشتراک فعلی، Deutschlandticket جدید برای حداقل 18 سفر در منطقه شهر از سال آینده سود خواهد داشت.منبع