دارندگان حساب مجبور نیستند این موضوع را تحمل کنند

به این صورت است که با بانکداری آنلاین ایمن هستید:

سیگنال به بخش مالی: تایید ضمنی روز خود را داشته است

دادگاه در هانوفر نیز چنین می بیند. اتهام: بانک اسپاردا تهاجمی عمل کرده، اصول قراردادی و در نتیجه آنها را زیر پا گذاشته است. مشتریان محروم علاوه بر این، یکی به وضوح بر خلاف تصمیم دادگاه فدرال دادگستری عمل کرد.

در ماه مه و ژوئن 2022، بانک تغییرات قرارداد را اعلام کرد و از مشتریان خود رضایت صریح خواست. دارندگان حسابی که این کار را نکردند، نامه دیگری در ماه سپتامبر دریافت کردند: اگر از حساب بیشتر استفاده شود، بانک اسپاردا هانوفر نیز این موضوع را به عنوان تأییدیه در نظر می گیرد. بانک ها برای تغییرات مهم باید تایید مشتری را دریافت کنند. مثلاً اینها عبارتند از قیمت های جدید.

از زمان صدور حکم توسط دادگاه فدرال دادگستری (BGH) در سال 2021، در واقع مشخص شده است: بانک ها باید رضایت فعال مشتریان خود را برای تغییرات قابل توجه در قرارداد دریافت کنند. اما ظاهراً به همه مؤسسات مالی نفوذ نکرده است. اسپاردا بانک هانوفر طی نامه ای به برخی از مشتریان اطلاع داده است که استفاده بیشتر از حساب های آنها – برای مثال از طریق نقل و انتقالات یا هنگام برداشت پول – به عنوان تاییدیه در صورتی که این تغییرات قراردادی نباید از قبل تصویب می شد. دادگاه منطقه ای هانوفر اکنون این روند را در یک دستور موقت لغو کرده است.

نرخ های بهره ذره ذره باز می گردند، اما تورم همچنان سوراخ های عمیقی را در بسیاری از کیف پول ها ایجاد می کند و موجودی حساب ها را بالا می برد. اگر بانک بر آنها فشار بیاورد تا شرایط جدید قرارداد را بپذیرند، گاهی اوقات ممکن است برای برخی از مشتریان بسیار زیاد باشد. اکنون ظرفی دارید که به سمت شما می پرد.

افزایش قیمت بدون تایید: دادگاه بانک اسپاردا را متوقف می کند

بنابراین، حامیان مصرف کننده به دادگاه مراجعه کرده اند: “اگر بانکی برای تغییر قرارداد نیاز به تایید دارد، استفاده مداوم از حساب برای این کار کافی استتوسط مشتریان – برای مثال از طریق انتقال یا برداشت نقدی – نه از”دیوید بود، افسر اجرای قانونی در فدراسیون سازمان های مصرف کننده آلمان (VZBV) می گوید.

تصمیم هانوفر باید از یک سو اثر سیگنال برای صنعت دارند: این واقعیت که بانک ها می توانند ادعای رضایت ضمنی کنند، دیگر کارساز نیست. از سوی دیگر، دستور مستقیماً در مورد سایر موارد قابل اجرا نیست. بنابراین همچنین مشخص نیست که آیا می توان آن را به عنوان مثال به فسخ انتقال داد. آنها قول داده بودند که در صورت عدم موافقت مشتریان با تغییر قرارداد، خانه های پول دیگری نیز داشته باشند.منبع