دارندگان حساب مجبور به پذیرش افزایش قیمت نیستند

از زمان صدور حکم توسط دادگاه فدرال دادگستری (BGH) در سال 2021، در واقع مشخص شده است: بانک ها باید رضایت فعال مشتریان خود را برای تغییرات قابل توجه در قرارداد دریافت کنند. اما ظاهراً به همه مؤسسات مالی نفوذ نکرده است. اسپاردا بانک هانوفر طی نامه ای به برخی از مشتریان اطلاع داده است که استفاده بیشتر از حساب های آنها – برای مثال از طریق نقل و انتقالات یا هنگام برداشت پول – به عنوان تاییدیه در صورتی که این تغییرات قراردادی نباید از قبل تصویب می شد. دادگاه منطقه ای هانوفر اکنون این رویه را در یک دستور موقت معکوس کرده است.

در ماه مه و ژوئن 2022، بانک تغییرات قرارداد را اعلام کرد و از مشتریان خود رضایت صریح خواست. دارندگان حسابی که این کار را انجام ندادند، نامه دیگری در ماه سپتامبر دریافت کردند: اگر از حساب بیشتر استفاده شود، بانک اسپاردا هانوفر نیز این را به عنوان تأییدیه در نظر می گیرد. بانک ها برای تغییرات مهم باید تایید مشتری را دریافت کنند. مثلاً اینها عبارتند از قیمت های جدید.

دادگاه در هانوفر نیز چنین می بیند. اتهام: بانک اسپاردا تهاجمی عمل کرده، اصول قراردادی و در نتیجه آنها را زیر پا گذاشته است. مشتریان محروم علاوه بر این، یکی به وضوح بر خلاف تصمیم دادگاه فدرال دادگستری عمل کرد.

بنابراین، حامیان مصرف کننده به دادگاه مراجعه کرده اند: “اگر بانکی برای تغییر قرارداد نیاز به تایید دارد، استفاده مداوم از حساب برای این کار کافی استتوسط مشتریان – برای مثال از طریق انتقال یا برداشت نقدی – نه از”دیوید بود، افسر اجرای قانونی در فدراسیون سازمان های مصرف کننده آلمان (VZBV) می گوید.

تصمیم هانوفر باید از یک سو اثر سیگنال برای صنعت دارند: این واقعیت که بانک ها می توانند ادعای رضایت ضمنی کنند، دیگر کارساز نیست. از سوی دیگر، دستور مستقیماً در مورد سایر موارد قابل اجرا نیست. بنابراین همچنین مشخص نیست که آیا می توان آن را به عنوان مثال به فسخ انتقال داد. آنها قول داده بودند که در صورت عدم موافقت مشتریان با تغییر قرارداد، خانه های پول دیگری نیز داشته باشند.منبع

به این صورت است که با بانکداری آنلاین ایمن هستید:

رضایت ضمنی بالاخره روز خود را به پایان رساند

نرخ های بهره ذره ذره در حال بازگشت هستند زیرا تورم حفره های عمیقی را در امور مالی بسیاری از مردم ایجاد می کند. اگر بانک بر آنها فشار آورد تا شرایط جدید قرارداد را بپذیرند – و حتی تغییرات قیمت – ممکن است برای مشتریان بسیار زیاد باشد. اکنون ظرفی دارید که به سمت شما می پرد.

عدم افزایش قیمت بدون تایید: دادگاه بانک اسپاردا را متوقف می کند