دادگاه به معاونان کلانتری چراغ سبز نشان داد

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع مراقبین در قالب پلیس یا دفتر نظارتی در واقع مسئول پارکینگ های غیرقانونی هستند. برخی از شهروندان در آلمان از این واقعیت که پارک کننده های غیرقانونی مکرراً موقعیت های خطرناکی ایجاد می کنند راضی نیستند. اکنون یک دادگاه برای نمایندگان خصوصی چراغ سبز نشان می دهد.

دادگاه اجازه عکس را در هنگام نمایش پارکرهای غیرقانونی می دهد

زیرا اگر قضاوت اساسی طی شود و تأیید شود، پس اساساً هر شهروندی می تواند پارکینگ غیرقانونی را مستند کند و با یک عکس آن را به پلیس گزارش دهد. گزارش از طریق تلفن در حال حاضر امکان پذیر است، اما پارک کننده های غیرقانونی اغلب قبل از حضور پلیس یا دفتر نظارتی در محل، دوباره می روند. به این ترتیب می توان تخلف را مستند و گزارش کرد. این می تواند تأثیر زیادی داشته باشد، به ویژه هنگام پارک کردن در مسیرهای دوچرخه سواری یا مسیرهای پیاده روی، و باعث می شود افراد معلول شوند یا مجبور شوند به خیابان منحرف شوند، جایی که در معرض خطر غیرضروری قرار دارند.

«مقامات نباید علیه تعهد جامعه مدنی اقدامی انجام دهند، بلکه باید اقدامات منسجمی را علیه مسیرهای پیاده‌روی مسدود شده و مسیرهای دوچرخه‌سواری، پارک غیرقانونی در جلوی حاشیه‌های پایین‌تر یا در تقاطع‌ها انجام دهند. یورگن رش، مدیر فدرال کمک های زیست محیطی آلمان می گوید و نه فقط در بایرن، بلکه در سراسر کشور. ما همچنان به بررسی پرونده ادامه خواهیم داد.

دو مرد اخطار 100 یورویی از اداره نظارت بر حفاظت از داده ها در ایالت باواریا دریافت کرده اند. از تخلفات پارکینگ عکس گرفته بودند و به پلیس فرستاده بودند. این قرار بود نقض مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) باشد. هر دو نفر حاضر به پرداخت جریمه نشدند و به دادگاه رفتند. پرونده به دلیل تشابهات ادغام و حکم صادر شد. بر این اساس، گرفتن عکس به همراه گزارش تخلف پارکینگ برای مستندسازی حادثه، نقض GDPR نیست. این حکم هنوز نهایی نشده است، اما اهمیت زیادی خواهد داشت (منبع: دادگاه اداری باواریا Ansbach (PDF)).

می توانید با برنامه سوخت گیری ما در هزینه خود صرفه جویی کنید:

کمک های زیست محیطی آلمان از این تصمیم استقبال می کند