در فیات فرزندانی وجود دارد. پس از موفقیت ناگهانی موقت فیات 500 الکترو، اکنون نوبت به خودروی الکتریکی شماره 2 رسیده است: فیات 600e اینجاست. سازنده سنتی ایتالیایی از خود نام استفاده می کرد. Fiat Seicento (ایتالیایی برای 600) از دهه 1950 به ایجاد شهرت این برند کمک کرده است.

رابطه در گروه نیز در مقایسه داده های فنی منعکس شده است: فیات تقریباً آن را برای 600e می نامد. همان محدوده ای که اوپل اندکی قبل برای آسترا الکتریک جدید داشت (برای آزمایش). این فناوری نیز یکسان است: ایتالیایی‌ها باتری مشابهی را نصب می‌کنند و مقادیر عملکرد شارژ یکسانی ایجاد می‌کنند. توسعه زیر چتر گروه Stellantis به وضوح از اینجا می درخشد.