bZ4X تنها خودروی الکتریکی تویوتا در آلمان تاکنون است:

از سوی دیگر، bZ3 تویوتا می‌تواند از جهتی دیگر به تسلا حمله کند: این سدان باید کمی بزرگ‌تر از کرولا معروف باشد و بنابراین باید در رقابت مستقیم با مدل 3 تسلا باشد. آمریکایی ها با قیمت رقابتی تحت فشار قرار می گیرند: تویوتا می خواهد 200000 یوان در چین بگیرد. تبدیل شده، در حال حاضر تقریباً 29000 یورو خواهد بود.

قیمت تسلا در چین در ابتدای سال به حدود 38000 یورو افزایش یافت. با این حال، طبق اولین افشاگری ها، تویوتا از نظر عملکرد نمی تواند با تسلا برابری کند. محدوده به نظر می رسد هنوز نامشخص است. از آنجایی که bZ3، مانند bZ4X در حال حاضر در آلمان موجود است، بر اساس پلت فرم e-TNGA خواهد بود، تا 513 کیلومتر واقعاً نباید مشکلی ایجاد کند، مانند SUV.

تویوتا خودروی مفهومی bZ4X را در یک تیزر نشان می دهد

شروع آلمان برای تویوتا استرومر جدید نامشخص است