در حالی که سلول های خورشیدی خالص، اینورترها و ذخیره سازی باتری ارزان تر و ارزان تر می شوند، هزینه های مونتاژ به طور فزاینده ای گران می شوند. کمبود کارگران ماهر باعث می شود که دفترچه سفارش تکنسین های خورشیدی پر باشد و آنها بتوانند پردرآمدترین مشاغل را انتخاب کنند. به محض اینکه وضعیت در آنجا راحت شود، سیستم های خورشیدی می توانند حتی مقرون به صرفه تر شوند.