در طول فصل 8 بازی Resident Evil 4 Remake، با دیواری در صحافی با چهار برآمدگی روبرو می شوید که باید سنگ های لیتوگرافی را به درستی در آن قرار دهید تا دیوار جابجا شود و پیشرفت کنید. در این مرحله راه حل این معما و محل قرارگیری لوح های سنگی را به شما نشان خواهیم داد.

بازسازی Resident Evil 4