نسخه:1.1.0

در طول فصل 9 در Resident Evil 4 Remake، باید سر مار را از قفسی در اتاق غذاخوری بیرون بیاورید. برای این شما باید یک معما را در میز ناهار خوری و نقاشی حل کنید. در اینجا می توانید نحوه شکستن این معما را بیابید.

بازسازی Resident Evil 4

منبع دو نقاشی روی دیوار شمالی اتاق غذاخوری سرنخ تعیین کننده را به شما می دهد. این تصویر پادشاه و ملکه را نشان می دهد که در مقابل مکان های فردی خود نشسته اند.

چیدمان میز دو نقاشی به شما سرنخی از راه حل معما می دهد (منبع: Screenshot GIGA).
تنظیمات میز دو نقاشی به شما سرنخی برای حل معما می دهد (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

زبان ها:آلمانی

می توانید به اشلی دستور دهید که هر جایی بنشیند. سپس می توانید یک صندلی را خودتان انتخاب کنید و سپس زنگ کنار تنظیمات مکان را فشار دهید، پس از آن اشلی همین کار را برای شما انجام می دهد. معما این است که بفهمید کدام دو مکان مناسب هستند.

بستر، زمینه:Windows XP، Windows Vista، Windows 7، Windows 8، Nintendo Wii