از 1 ژوئیه 2022 بر این اساس بودند 756517 خودروی الکترونیکی صرفا الکتریکی (BEV) در آلمان گزارش شده است. علاوه بر این، تقریباً به همین تعداد پلاگین هیبریدی با مجموع 684057 دستگاه وجود دارد. بر این اساس تاکنون یک میلیون و 440 هزار و 574 خودروی برقی به ثبت رسیده است.

آلمان است در مسیر به سمت مقصد خودروی الکترونیکی: تا سال 2030، 15 میلیون خودروی الکتریکی باید در جاده ها در آلمان تردد کنند. اما در حال حاضر چگونه است؟ دولت فدرال در پاسخ به یک سوال به اصطلاح کوچک از جناح مخالف CDU/CSU در بوندستاگ به این سوال پاسخ داد.

خودروهای الکترونیکی در حال افزایش هستند. اما هدف دولت فدرال برای تولید 15 میلیون وسیله نقلیه الکتریکی تا سال 2030 هنوز فاصله زیادی دارد. این امر بیش از هر چیز با نگاهی دقیق تر به وضعیت فعلی در جاده های آلمان آشکار می شود.

خودروهای الکترونیکی در مقابل خودروهای پلاگین هیبریدی: مسابقه در آلمان بسیار نزدیک است