به گفته محققان بازار IDC، بخش هایی از بازار رایانه های شخصی می تواند انتظار افزایش فروش را تا پایان سال 2023 داشته باشد. اما بازار به طور کلی تنها در سال 2024 می تواند بهبود یابد. پس از آن و حداکثر تا سال 2025، پایان پشتیبانی از ویندوز 10 می تواند به دست سازندگان بازی کند.