اگر دادگاه از استدلال های مراکز مشاوره مصرف کننده پیروی کند، این می تواند به معنای شرکت های وصول بدهی باشد دیگر از آژانس های جمع آوری متعلق به شرکت استفاده نکنید اجازه می دهد تا هزینه خدمات را افزایش دهد. بنابراین، مشتریان پیش‌فرض گاهی مجبور می‌شوند کمتر از قبل پرداخت کنند.

نکته خواندن

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.