اسپارکاسه یک بانک معمولی نیست. برخلاف دویچه بانک، ING و شرکت، Sparkasse تابع مقررات قانونی سختگیرانه است. مراکز حمایت از مصرف کننده در باواریا، براندنبورگ و هسن اکنون می خواهند این وضعیت را تغییر دهند تا اسپارکاسه را مجبور به تغییر مسیر کنند.

حامیان مصرف کننده تقاضای شعب بیشتر و نرخ بهره بالاتر از Sparkasse دارند

ادعای شما: شاخه های بیشتر و نرخ بهره بالاتر.

ماریون زینکلر از مرکز مشاوره مصرف کنندگان باواریا تأکید می کند: «بانک های پس انداز باید دوباره در کنار مردم باشند، همانطور که زمانی به عنوان نهادهای عمومی ایجاد شدند.

در سال های اخیر تعداد زیادی شعبه در Sparkasse وجود داشته است. در پایان سال 2021 هنوز وجود داشت 7732 شعبه بانک پس انداز داخلیده سال قبل 12810 بود. حامیان مصرف می پرسند که اسپارکاسه چگونه باید از مردم مراقبت کند، در حالی که شعبه های کمتر و کمتری وجود دارد؟

آیا اسپارکاسه مهار خواهد شد؟ نرخ‌های بهره پایین و شبکه شعب که به طور فزاینده‌ای نشت می‌کند، باری برای مشتریان است. حامیان مصرف کننده اکنون در برابر این امر مقاومت می کنند. با کمک سیاست می خواهند قوانین جدیدی به اسپارکاسه بدهند.

در حال حاضر قابل پیش بینی نیست که آیا و چه زمانی تغییری در قانون بانک های پس انداز ایجاد می شود. تا آن زمان، مشتریان بانک پس انداز باید امیدوار باشند که بانک پس انداز تسلیم شود – یا تغییر کند.