یک مالک کانادایی تسلا فقط مدل قدیمی‌تر خود را به عنوان “انباشته آشغال” توصیف می‌کند. باتری ماشین برقی زنگ زده بود، او سازنده را به اشتباهات جدی طراحی متهم می کند. او نمی خواهد هزینه تعمیرات گران قیمت را بپردازد – به خصوص که تسلا حتی نمی تواند باز شود.

تسلا

تسلا مدل S: باتری شروع به زنگ زدن می کند

تسلا چیزی بیش از خودروهای الکتریکی تولید می کند:

باتری زنگ زده “پایان سفر تسلا”