در Star Wars Jedi: Survivor انواع مختلفی از دشمن وجود دارد که می توانید آنها را اسکن کرده و در راهنمای تاکتیکی خود قرار دهید. در زیر همه انواع دشمن را فهرست می کنیم و به شما می گوییم کجا آنها را پیدا کنید.

همه انواع دشمن برای جغرافیای بین کهکشانی

Star Wars Jedi: Survivor مالک آن است در مجموع 72 نوع دشمن. اگر همه آنها را اسکن کنید، جایزه جغرافیای بین کهکشانی را دریافت خواهید کرد. اگر از قبل ورودی دشمن را در راهنمای تاکتیکی خود ندارید، می توانید از d-pad down برای اسکن کردن از BD-1 استفاده کنید.

برخی از دشمنان به خصوص باس ها به طور خودکار به راهنمای تاکتیکی اضافه می شوند. لازم نیست این دشمنان را به صورت دستی اسکن کنید. این شامل حریفان افسانه ای و شکارچیان جایزه نیز می شود. همچنین برای تکمیل راهنمای تاکتیکی باید همه آنها را شکست دهید. توضیحات مفصل مخالفان مربوطه را می توان در راهنماهای مرتبط یافت.

لیست انواع دشمن

را لیست لیست شده به همان ترتیب داخل بازی است. این به شما امکان می دهد راهنمای تاکتیکی خود را با سفارش ما مقایسه کنید و به سرعت ببینید کدام حریف را هنوز از دست داده اید. برای دسترسی به راهنمای تاکتیکی، باید کلید گزینه ها را فشار دهید و به تب ‘راهنمای تاکتیکی’ بروید، در آنجا همه جناح ها را خواهید دید. اگر روی گروه بندی مربوطه کلیک کنید، حریفان را در دسته مربوطه خواهید دید.

همچنین، باید بدانید که ما فقط یک نقطه ملاقات ممکن برای حریف را فهرست می کنیم. همچنین می توانید در جاهای دیگر با دشمنان زیادی روبرو شوید.

شما همچنین باید تمام دشمنان افسانه ای و شکارچیان جایزه را شکست دهید تا هر نوع دشمن را بدست آورید. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
شما همچنین باید تمام دشمنان افسانه ای و شکارچیان جایزه را شکست دهید تا هر نوع دشمن را بدست آورید. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

گروه: Bode Akuna

 1. Bode Akuna (اولین ورودی): شما آن را به طور خودکار دریافت می کنید.
 2. Bode Akuna (ورودی دوم): به طور خودکار در پایان فصل 6 به دست می آید.

جناح: امپراتوری کهکشانی

 1. پیشاهنگ: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 2. فرمانده پیشاهنگ: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 3. Stormtrooper: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 4. فرمانده Stormtrooper: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 5. AT-ST: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 6. دروید امنیتی: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 7. شعله انداز: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 8. سرباز حمله سنگین: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 9. جستجوگر دروید: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 10. سرباز موشکی: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 11. سرباز محو کننده کارکنان الکتریکی: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 12. نیروی محو کننده نیرو: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 13. فرمانده سپاه محو: از ابتدا به صورت خودکار در دسترس است.
 14. خواهر نهم: شما آن را به طور خودکار در پیشرفت داستان دریافت می کنید.
 15. سرباز سپر: Koboh -> سنگر بازالت (جنگل بازالت)
 16. سربازان جت پک: جدا -> اتاق های کفاره (خرابه های باستانی)
 17. افسر شاهنشاهی: جدا -> بقایای سندبلاست شده (کویر نارکیس)
 18. Viper Seeker Droid: جده -> گذرگاه‌های بیابانی (کویر نارکیس)
 19. DT Guard Droid: جدا -> نقطه شروع پانتئون (زیارت)
 20. Enforcer Security Droid: Coruscant -> Rooftops (Coruscant Undercity)
 21. نماینده ISB: Nova Garon -> Hangar Bay (Satellite Station II-0810)
 22. دارث ویدر: همانطور که در بازی پیشرفت می کنید، آن را به طور خودکار دریافت می کنید.

گروه بندی: Bedlam Raiders

 1. B1 Battledoids: Koboh -> Crash Site (بیل مکانیکی)
 2. B1 Melee Droid: Koboh -> Outpost (Rambler’s Reach)
 3. B2 Battle Droid: Koboh -> Crash Site (بیل مکانیکی)
 4. BX Droid: Koboh -> سد متروک (دره بیل مکانیکی)
 5. BX Droid (هیبرید): Koboh -> سکونتگاه ویران شده (سوزن های سنگی)
 6. BX Droid (تفنگ): Koboh -> منطقه جنوبی (Rambler’s Reach)
 7. داگان گرا (اولین ورودی): شما آن را به طور خودکار در پیشرفت داستان دریافت می کنید.
 8. داگان گرا (ورودی دوم): شما آن را به طور خودکار در پیشرفت داستان دریافت می کنید.
 9. داگان گرا (ورودی سوم): شما آن را به طور خودکار در پیشرفت داستان دریافت می کنید.
 10. درویدکا: Koboh -> Loading Frame (Sticky Bog)
 11. E3-VE3: متعلق به حریفان افسانه ای است. پس از پیروزی شما ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه Rambler’s Reach پیدا کنید.
 12. توده: متعلق به حریفان افسانه ای است. پس از پیروزی شما ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه پادگان یورت (Sticky Bog) پیدا کنید.
 13. اورگوست، فاوست ریویس: شما آن را به طور خودکار در پیشرفت داستان دریافت می کنید.
 14. ستوان Bedlam Raiders (Single Blade): Shattered Moon -> Hull Crafting (ریخته گری رها شده)
 15. ستوان Bedlam Raiders (دوبلید): Koboh -> سکونتگاه ویران شده (سوزن های سنگی)
 16. گارد مگنا: Shattered Moon -> تاسیسات تولید خودکار (ریخته گری متروک)
 17. ریویس: شما آن را به طور خودکار در پیشرفت داستان دریافت می کنید.
 18. Raider Veteran: Koboh -> Outpost (Rambler’s Reach)
 19. Raider Footman: Koboh -> Crash Site (بیل مکانیکی)
 20. راکت بدلام: Koboh -> Lucrehulk Core (Sticky Bog)
 21. به زو ده زو: متعلق به حریفان افسانه ای است. پس از پیروزی شما ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه جنوبی (Rambler’s Reach) پیدا کنید.

جناح: تخم ریزی هاکسیون

 1. فرمان Haxion Brood: جده -> پل استفاده نشده (زیارت)
 2. Haxion Spawn Bounty Droids: متعلق به شکارچیان جایزه است، وقتی برنده شدید، این را به طور خودکار دریافت می کنید.
 3. هاکسیون برود باونتی شکارچیان: متعلق به شکارچیان جایزه است، وقتی برنده شدید، این را به طور خودکار دریافت می کنید.
 4. کایج واندا: زمانی که همه Bounty Hunters را کامل کنید، به طور خودکار به دست می آید.
 5. Haxion Spawn Bounty Melee Droid: متعلق به شکارچیان جایزه است، وقتی برنده شدید، این را به طور خودکار دریافت می کنید.
 6. تیم شوک Haxion Spawn: Koboh -> سد متروک (دره بیل مکانیکی)
 7. Haxion Spawn Gunslinger: Koboh -> Boiling Rock (Rambler’s Reach)
 8. Haxion Brood Grenadier: Koboh -> سکونتگاه ویران شده (سوزن های سنگی)

گروه بندی: گیاهان و جانوران

 1. گوروکو: Koboh -> Crash Site (بیل مکانیکی)
 2. رول: Koboh -> منطقه جنوبی (Rambler’s Reach)
 3. ماو صفراوی منفور: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه Misty Expanse (مرگ کاوشگر) پیدا کنید.
 4. ماتریارک گوروکو: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه سد رها شده (دره بیل مکانیکی) پیدا کنید.
 5. وحشت مرداب: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه Sticky Bog (Sticky Bog) پیدا کنید.
 6. مسابقه دهنده: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh یا در منطقه Phon’Qi Caverns (Rambler’s Reach) یا در منطقه Soaked Grotto (Rambler’s Reach) پیدا کنید.
 7. مجرای صفراوی: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه Misty Expanse (مرگ کاوشگر) پیدا کنید.
 8. راوکا: Koboh -> سنگر بازالت (جنگل بازالت)
 9. Oggdo Spawn: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در Koboh در منطقه Fort Kah’lin (Rambler’s Reach) پیدا کنید.
 10. براملیک: Koboh -> منطقه جنوبی (Rambler’s Reach)
 11. لرزیدن: Koboh -> Crash Site (بیل مکانیکی)
 12. mogu: Koboh -> سنگر بازالت (جنگل بازالت)
 13. پوسته ی سخت: جدا -> سکوی فرود در خرابه ها (خرابه های باستانی)
 14. اسکریتون طلایی: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در جده در منطقه کویر ریج (صحرای نارکیس) پیدا کنید.
 15. اسکریتون: جدا -> دیوارهای صومعه (ویرانه های باستانی)
 16. سوتابان: جدا -> دیوارهای صومعه (ویرانه های باستانی)
 17. سوتابان آلفا: متعلق به حریف افسانه ای است. پس از پیروزی شما به طور خودکار ورودی دریافت خواهید کرد. می توانید او را در جده در منطقه آرامگاه اوهرما (مسیر زیارتی) پیدا کنید.

جناح: Droids

 1. رول من: Koboh -> سایت تصادف Baggerschlucht)
 2. Droid جمع آوری ضایعات: Koboh -> منطقه جنوبی (Rambler’s Reach)