تیم کوک، رئیس اپل، به طور قابل توجهی پول کمتری دریافت می کند – زیرا او اینطور می خواهد

در سال جاری، تیم کوک بسیار کمتر از سال 2022 درآمد خواهد داشت. خود رئیس اپل پیشنهاد کاهش گسترده حقوق را داده است. با این حال، کوک نباید از گرسنگی بمیرد، زیرا هنوز موضوع چندین میلیون دلار آمریکا است.

سیب

تیم کوک: مدیرعامل اپل با 40 درصد حقوق کمتر

با این پول، کوک می‌تواند با یک رولکس یکپارچه، خود را با یکی از آیفون 14 یا دیگری پذیرایی کند:

آیفون 14 با رولکس داخلی توسط Caviar

تیم کوک: پس از انتقاد، دستمزد کاهش می یابد

میزان درآمدی که کوک در پایان سال به دست می آورد تا حدی به نتایج مالی اپل بستگی دارد. هدف برای سال 2023 اکنون اعمال می شود 49 میلیون دلار. برای مقایسه: یک سال پیش 84 میلیون دلار آمریکا بود. اما در پایان گفته می شود که کوک در مجموع 99.4 میلیون دلار آمریکا دریافت کرده است (منبع: بلومبرگ).

این به پیشنهاد خودم است حقوق سالانه تیم کوک به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. پس از اینکه اکثریت قاطع سهامداران اپل با کاهش موافقت کردند، این کاهش یک معامله تمام شده است. بر این اساس، کوک در سال 2023 بسیار کمتر از قبل درآمد خواهد داشت، اما همچنان مبلغ زیادی میلیونی دریافت خواهد کرد.

غرامت کوک بر اساس حقوق پایه 3 میلیون دلار در سال است و تغییری نکرده است. همچنین امکان پرداخت پاداش 6 میلیون دلاری وجود دارد. در مورد تخصیص سهام شرایط متفاوت استکه از ارزش قبلی 75 به 40 میلیون دلار کاهش یافته است. تعداد سهامی که کوک به دست می آورد اکنون بیشتر به نتایج تجاری اپل بستگی دارد.

شرکت مشاوره خدمات سهامداران نهادی، در میان دیگران، قبلاً از ساختار مجموع و حقوق مدیر عامل اپل رنجیده بود. به گفته او، اگر این انگیزه اشتباه است هیچ معیار عملکردی برای نیمی از غرامت وجود ندارد اعمال می شود.

در سال 2015، کوک در مصاحبه ای اعلام کرده بود که در آینده خواهد بود تمام دارایی ها را به امور خیریه اهدا کنید. او می تواند تصور کند که چیزی شبیه به بنیاد بیل و ملیندا گیتس برای مدیریت تلاش های بشردوستانه خود راه اندازی کند.منبع