این بازی ها از Game Pass ناپدید می شوند:

 • Aliens: Fireteam Elite (15 نوامبر)
 • Breathage (15 نوامبر)
 • Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (15 نوامبر)
 • دیده بان آتش (15 نوامبر)
 • دریاچه (15 نوامبر)
 • One Piece: Pirate Warriors 4 (15 نوامبر)
 • Neoverse (15 نوامبر)
 • مسابقه با رایان (15 نوامبر)
 • ضبط Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (15 نوامبر)
 • Rory Mcllroy PGA Tour (15 نوامبر)
 • Transformers: Battlegrounds (15 نوامبر)