این بلیت 9 یورویی تاکنون بیش از 21 میلیون بار فروخته شده است. موفقیت بزرگ بلیط پس انداز برای حمل و نقل محلی و منطقه ای باعث ایجاد بحث هایی در مورد تمدید آن شد. صدراعظم اکنون متن روشنی در این مورد دارد.

این امر رایج است که کمپین های تخفیف تقریباً به طور جادویی مردم را جذب می کنند و می توان هر ساله با کمپین های خرید مانند جمعه سیاه مشاهده کرد. با این وجود، تعداد کمی از آنها انتظار موفقیت چشمگیر بلیط 9 یورویی را داشتند. تا به امروز، بلیط تخفیف دار حمل و نقل محلی و منطقه ای بیش از 21 میلیون بار فروخته شده است. برای صدراعظم اولاف شولز (SPD)، با وجود موفقیت، روزهای بلیط 9 یورویی به شماره افتاده است.

صدراعظم شولز به صراحت می گوید: برای بلیط 9 یورویی تمدید نمی شود

در مصاحبه تابستانی ARD شولز تمدید بلیط 9 یورویی را رد کرد. شولز در پاسخ به درخواست بینندگان (منبع: ARD در یوتیوب) گفت: «این منقضی خواهد شد، همیشه بر روی سه ماه تمرکز داشت. صدراعظم به وضوح امیدها مبنی بر تمدید بلیط 9 یورویی را رد کرده است. وزیر حمل و نقل ویسینگ قبلاً بدبین بود و به هزینه های بالای بلیط تخفیف دار برای حمل و نقل محلی و منطقه ای اشاره کرد. به گفته ویسینگ، بلیت 9 یورویی بیش از 1 میلیارد یورو در ماه بر خزانه دولت تحمیل می کند.

شولتز همچنین درخواست محدودیت سرعت در اتوبان های آلمان را رد کرد.

هر آنچه که باید در مورد بلیط 9 یورویی بدانید:

بلیط آب و هوا به جای بلیط 9 یورو

با این حال، درهای ارزان تر حمل و نقل محلی و منطقه ای در آلمان به طور کامل بسته نشده است. حتی اگر صدراعظم فدرال تمدید بلیط 9 یورویی را رد کند، در حال حاضر ملاحظاتی برای جانشینی وجود دارد. با یک با به اصطلاح «بلیط آب و هوا»، شهروندان آلمانی می‌توانند برای همیشه با پول کمی از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. علاوه بر این، هر دو Verkehrsclub Deutschland و چپ پیشنهادهایی برای جانشین ارائه کرده اند. شرکت های حمل و نقل آلمانی با پیشنهاد خود برای بلیط 69 یورویی بسیار مشخص بودند.