مقامات آلمانی سال‌ها تلاش کرده‌اند با پیام‌رسان تلگرام مستقر در دبی همکاری کنند تا دستورالعمل‌هایی را که در آلمان اعمال می‌شود، اجرا کنند. که تا اینجا کار نمی کند. با وجود کمک مقامات مقیم امارات متحده عربی، از آوریل 2021 امکان ارائه نامه استماع وجود ندارد. از آنجایی که تلگرام قانون اجرای شبکه آلمان (NetzDG) ​​را نقض می کند، اداره فدرال دادگستری اکنون یک حکم صادر کرده است. جریمه کمی بیش از 5 میلیون یورو برای سال های 2020 و 2021 اعمال شده است (منبع: Tagesschau).