ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2022/11/24 ساعت 5:54 بعد از ظهر