تسلا مدل 3 دیگر چندان منطقی نیست

پس از اینکه تسلا چند ماه پیش قیمت های مدل 3 و مدل Y خود را در آلمان به شدت افزایش داد، اکنون قیمت ها دوباره کاهش یافته است. در نتیجه، خریداران نیز بودجه بیشتری از دولت دریافت می کنند. با وجود کاهش قیمت، مدل 3 در حال حاضر چندان منطقی نیست.

تسلا

تسلا قیمت مدل 3 و مدل Y را به میزان قابل توجهی کاهش داد

از آنجا که بنابراین قیمت خالص فهرست کمتر از 40000 یورو است کاهش می یابد، شما بودجه بیشتری از دولت دریافت می کنید. به جای جمع آوری فقط 3000 یورو مانند گذشته، اکنون 4500 یورو وجود دارد. هزینه انتقال 980 یورویی تغییر نخواهد کرد. پس از کسر تمام یارانه ها، شما عملاً قیمت های زیر را پرداخت می کنید:

  • مدل 3 از 40470 یورو
  • مدل Y از 41370 یورو

تسلاها برای مدت طولانی در آلمان به این قیمت ارزان نبوده اند. زمان تحویل نیز بسیار کوتاه است. مدل 3 از ژانویه 2023 در دسترس خواهد بود. مدل Y از فوریه 2023. کاملاً ممکن است که اکنون زمانی که سفارشات زیادی وارد می شود، زمان تحویل افزایش می یابد.منبع

اگر به قیمت های مدل 3 نگاه کنید، به درستی از خود می پرسید که چرا این تسلا اینقدر گران است؟ مطمئناً قیمت کاهش یافته است، اما تفاوت با مدل Y بسیار کم است. تسلا باید قیمت مدل 3 را بسیار بیشتر کاهش دهد و پس از کسر تمام یارانه ها، در نهایت به 36000 یورو برسد. سپس مدل 3 دوباره جذاب خواهد شد.

تسلا هم کامل نیست:

تسلا مدل 3 دیگر ارزشش را ندارد

یک سال پیش من بدون تردید یک تسلا مدل Y را با قیمت کاهش یافته می خریدم. اکنون که ایلان ماسک پس از خرید توییتر چهره واقعی خود را نشان داده است، نمی‌خواهم برای هیچ یک از شرکت‌هایش پول هدر دهم.

تسلا قیمت مدل 3 و مدل Y خود را در آلمان به شدت کاهش داده است. این خودروساز به وضعیت اقتصادی جهان واکنش نشان می دهد و می خواهد دوباره فروش خود را افزایش دهد. تسلا اکنون قیمت های زیر را اعمال می کند:

  • مدل 3 از 43990 یورو
  • مدل Y از 44890 یورو

چرا تسلا این کار را می کند؟ احتمالاً برای استفاده بهتر از Gigafactory برلین-براندنبورگ. مدل Y به طور مستقیم در آلمان تولید می شود. بر این اساس، می توان گفت که مدل 3 اصلاً گران نیست، اما مدل Y بسیار ارزان است. در هر صورت، تسلا می‌تواند افراد بالقوه بیشتری را برای انتخاب مجدد مدل 3 یا مدل Y پیدا کند – حداقل افرادی که به شیطنت‌های ایلان ماسک اهمیتی نمی‌دهند.

پیتر هریچوک