سازنده Xcel این روش را تایید کرده است. برای محافظت از شبکه برق در طول موج گرما، برای چند ساعت کنترل ترموستات های هوشمند بوده. مشتریان آسیب دیده نیز نباید تعجب می کردند، زیرا به گفته سخنگوی شرکت، آنها در یک برنامه داوطلبانه شرکت می کردند. این برنامه برای اطمینان از پایدار ماندن شبکه انرژی حتی تحت بارهای زیاد در نظر گرفته شده است.

ترموستات های هوشمند قرار است به صورت جداگانه به صرفه جویی در انرژی کمک کنند. در ایالات متحده، یک تولید کننده اکنون برای خودش تصمیم گرفته است که دمای خانه ها چقدر می تواند بالا باشد. هزاران مشتری دست های خود را بسته بودند – و سازنده خود را حق می داند.

ترموستات هوشمند: سازنده کنترل را در دست می گیرد

به گفته Xcel، برای متقاعد کردن مشتریان به این برنامه، آنها یک بار پاداش 100 دلار آمریکا و پرداخت سالانه 25 دلار آمریکا دریافت خواهند کرد. به گفته این شرکت، این اولین خرید ترموستات هوشمند در شش سال گذشته است. درست است “برای مدت کوتاه کمی ناراحت کننده”، اما همچنین “بسیار بسیار مفید”. برخی از مشتریان ممکن است به سادگی فراموش کرده باشند که در این برنامه شرکت می کنند (منبع: Denver7 در YouTube).

همانطور که ویدیوی ما نشان می دهد، می توانید خودتان برق تولید کنید:

مصرف انرژی بسیار بالا: سازنده درجه حرارت را محدود می کند