مقر پلیس فلات غربی توصیه می‌کند: «علیرغم تمام تمایل به کمک، اجازه ندهید افراد غریبه وارد آپارتمان شما شوند. اگر می خواهید کمک کنید، یک تکه کاغذ، خودکار، آب – یا هر چیز دیگری که لازم است – دم در بیاورید. اما در حالی که آنچه را که می‌خواهید می‌آورید، ورودی را باز و بدون مشاهده رها نکنید.»

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 04/13/2023 09:57