قیمت بالای سوخت با وجود تخفیف مخزن: در تابستان 2022، بسیاری از رانندگان در آلمان به سختی می توانستند چشمان خود را باور کنند. اکنون دفتر کارتل فدرال به یک حکم غافلگیرکننده رسیده است. گفته می‌شود که شرکت‌های نفتی «بیشتر» تخفیف مقرر را به مشتریان واگذار کرده‌اند.

تخفیف مخزن: هیچ نشانه ای از تثبیت قیمت وجود ندارد

از اول ژوئن تا 31 آگوست 2022، آلمان نه تنها بلیت 9 یورویی داشت، بلکه مالیات سوخت را نیز کاهش داد. به شرکت های نفتی دستور داده شد از طریق مالیات بر انرژی، 30 سنت برای هر لیتر بنزین و 14 سنت خوب برای هر لیتر گازوئیل تخفیف دهند. بحث های فشرده مدت کوتاهی پس از معرفی تخفیف تانک به وجود آمد. آیا واقعا شرکت های نفتی این تخفیف را به مشتریان منتقل کردند؟

بله، دفتر کارتل فدرال می گوید در طول یک تحقیق گزارش موقتی که به تازگی ارائه شد بیان می کند که تخفیف «عمدتاً» توسط مشتریان دریافت شده است. نگهبانان کارتل نیز به مطالعات مشابهی اشاره می کنند که در نهایت به همین نتیجه رسیدند.

علاوه بر این، اداره کارتل فدرال می بیند هیچ مدرکی دال بر وجود تثبیت قیمت غیرقانونی وجود ندارد بین شرکت های نفتی در تابستان نیز تعداد کمی از رانندگان به این موضوع مشکوک بودند. با این حال، گزارش موقت همچنین بیان می‌کند که به گفته آندریاس مونت، رئیس دفتر کارتل، توسعه قیمت در دوره مورد بررسی «نمی‌توان صرفاً به افزایش هزینه‌ها نسبت داد».

می توانید با برنامه سوخت گیری ما در هزینه خود صرفه جویی کنید:

تخفیف تانک: بررسی ها ادامه دارد

مونت تاکید می کند که شرکت های نفتی سود بسیار بالایی داشتند داشتن. با توجه به وضعیت حقوقی فعلی، اداره کارتل فدرال تنها در صورتی می تواند مداخله کند که “ظن اولیه رفتار ضد رقابتی” وجود داشته باشد. افزایش قیمت در پمپ و سودهای بی سابقه توسط شرکت های نفتی شواهد کافی نیست. مقامات ضد انحصار هنوز تحقیقات در مورد تخفیف تانک را تکمیل نکرده اند و تحقیقات ادامه دارد (منبع: اشپیگل).