دسترسی نامحدود به شماره های روز و عمدتاً شماره های قدیمی هزاران مجله. شما می توانید یک نمای کلی کامل را مستقیماً از Readly دریافت کنید. از جمله موارد زیر است:

Readly به شما امکان دسترسی نامحدود به حدود 7000 مجله و روزنامه را از طریق برنامه می دهد. این محدوده اخیراً گسترش یافته و مجلات Burda را نیز شامل می شود، به این معنی که عناوین محبوبی مانند Focus، Bunte و Chip نیز در دسترس هستند. اگر می‌خواهید برنامه را امتحان کنید، در حال حاضر می‌توانید این سرویس را به مدت دو ماه رایگان امتحان کنید.