بکارگیری تکنولوژی چه تأثیراتی بر یادگیری دانشآموزان دارد؟

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مجله خبری fudzilla.

ولی با گذر زمان و استفاده جوامع پیشرفته از تکنولوژی، دیگر جوامع هم بر آن شدند که از این قائله عقب نمانند چرا که پیشرفت تکنولوژی همه را ناگزیر به استفاده همه جانبه از آن میکرد کمااینکه امروزه میبینیم کودکان در این حوزه چه بسا اطلاعات بیشتری از والدین خود داشته باشند. دانشآموزانی که با تکالیف آکادمیک مشکل دارند ولی توانایی بالایی در کار کردن با رایانه دارند، معمولا زمانی که میتوانند با استفاده از ابزار فناوری و تکنولوژی تکلیف خود را سریعتر و بهتر انجام دهند اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنند. معلمها میتوانند از روشهایی مانند پاورپوینت، پادکست و سایر محتواهای شنیداری و دیداری در رسانههای مختلف اجتماعی برای جذابتر شدن بحث آموزش استفاده کنند. مدارس از یک الی دو سیستم رایانه برای انجام امور خود استفاده میکردند. دانشآموزانی که از تکنولوژی برای یادگیری دروس خود استفاده کنند، میتوانند مطالب را بهتر و بادقتتر یاد بگیرند زیرا آنان میتوانند محتوای آموزشی خود را چندین بار ببینند و تمرکز آنها در یادگیری بالا میرود. افراد میتوانند با صرف وقت و انرژی کمتر و از طریق تکنولوژی آموزش ببینند. این ویژگی اخیر که ذکر شد در ایامی که کرونا تمام جهان را درگیر کرد به کمک آموزش و ارتباط افراد در سراسر دنیا آمد و باعث شد با عدم امکان آموزش حضوری، همچنان اکثر دانشآموزان از تحصیل بازنمانند و پرواضح است در جوامعی که از قبل به استفاده از تکنولوژی در امر آموزش اندیشیده بودند، دسترسی دانشآموزان به آموزش و تحصیل بهتر است.

ما در این مقاله قصد داریم چند مورد از تاثیرات مثبت و منفی استفاده از تکنولوژی در امر آموزش را بررسی کنیم و در انتها با مقایسه مزایا و معایب آن، نتیجه بگیریم که استفاده از تکنولوژی بهتر است یا عدم استفاده از آن! به موازات پیشرفت تکنولوژی، نحوه و تاثیر استفاده از آن در امر آموزش هم پیشرفت خواهد کرد و تمامی معلمان و دانشآموزان باید استفاده از تکنولوژی را به صورت کامل یاد بگیرند. بنابراین شایان توجه است که تاثیرات تکنولوژی را در امر آموزش بررسی کنیم. یکی از تاثیرات مخرب تکنولوژی اعتیادآور بودن آن است. شبکه محلی مجموعه دستگاههای متصل به هم در یک مکان فیزیکی مثل یک ساختمان یا دفتر یا خانه است. تکنولوژی باید به عنوان یک ابزار قدرتمند یادگیری در کلاس درس و با نظارت معلمان آموزشدیده استفاده شود. در این مورد به نظارت بر امور دانشآموز نیاز است. به طور خلاصه دانشآموزان نیاز به آموزش و در همه زمینهها دارند و اگر تکنولوژی بدون آموزش و نظارت در اختیار آنها قرار داده شود نتایجی از قبیل موارد بالا برای آنها اتفاق میافتد که خوشایند نخواهد بود و یادگیری آنها را با مشکلاتی روبرو میکند. به طور خلاصه میتوان به نقش مهم آموزش از طریق تکنولوژی در بالا بردن بازده دانشآموزان، امیدواری به آینده تحصیلی، همکاری و استفاده از امکانات آموزشی از راه دور مجله خبری fudzilla اشاره کرد.

در نسلهای گذشته شاید کمتر کسی فکر میکرد که در روزگاری بحث استفاده از تکنولوژی در آموزش به چنین مقوله جدی و قابل تأملی برای همه جوامع تبدیل شود. تجربه معلمها و تحقیقات نشان میدهد دانشآموزان تمایل زیادی دارند که در زمینه کار با رایانه، به کسی که در مورد رایانه چیزی نمیداند آموزش دهند و از این طریق میتوان حس همدلی و نوعدوستی را در دانشآموزان مشاهده کرد. به دلیل اینکه اطلاعات و محتواهای زیادی در دسترس هستند ممکن است دانشآموزان به جای یادگیری دروس به مسائل دیگری بپردازند در اثر استفاده بیش از حد از تکنولوژی دچار آسیب جسمی شوند. مورد دیگر اینکه دانشآموزان میتوانند کارهایی با رایانه انجام دهند که ممکن است والدین آنها ندانند. به دلیل در دسترس بودن اطلاعات زیاد و به روز، دانشآموزان میتوانند با سرعت بیشتری این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند و به مرور به حس شکوفایی و خلاقیت دانشآموزان کمک زیادی میکند. از آنجایی که گفتیم به دلیل رشد تکنولوژی اطلاعات زیادی به صورت سریع و آسان در دسترس است، دانشآموزان کمتر مطالعه میکنند و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئلهای به جای مطالعه، به جستجوی سریع در اینترنت میپردازند. استفاده از تکنولوژی برای آموزش به وضوح تاثیرات مثبت زیادی بر یادگیری دانشآموزان دارد و در آینده شاهد رشد بیشتر و سریعتری در این حوزه خواهیم بود.

تکنولوژی باعث شده که افراد ارتباط راحتتر و سریعتری با هم داشته باشند. یکی دیگر از نتایج در دسترس بودن سریع و آسان اطلاعات در زمینههای مختلف این است که دانشآموزان ترجیح میدهند از مقالات و محتواهای در دسترس دیگران استفاده کنند و همین موضوع باعث میشود روحیه سختکوشی کمتری داشته باشند. اما به مانند هر شیوه دیگری باید در کنار استفاده از مزایای تکنولوژی در امر آموزش، به رفع و کاهش معایب آن هم بپردازیم و به مرور شاهد نتایج شگفتانگیز آن در امر یادگیری باشیم. استفاده از تکنولوژی در امر آموزش ،به صورت خاص، برای همه اهمیت دارد. امروزه تکنولوژی در مدارس یا به اصطلاح مدارس هوشمند بسیار اهمیت دارد. به دلیل رشد تکنولوژی و استفاده همه جانبه از آن دیگر نیاز نیست که لزوما دانشآموزان برای یادگیری و آموزش در مدارس و محیطهای آموزشی حضور پیدا کنند. استفاده از تکنولوژی در امر آموزش نتیجه تحقیقات روانشناسی بوده ولی لزوما به این معنی نیست که تاثیرات مخربی ندارد.