به همین دلیل است که جشن گل همیشه آخرین بار با شماست

این مشکل تأخیر نامیده می شود، زمانی که بین آنچه در میدان اتفاق می افتد و انتقال آن به تلویزیون در خانه می گذرد. بسته به نوع انتقال، این زمان می تواند از نظر طول متفاوت باشد. در طول جام جهانی 2018، بدترین اتفاق برای انتقال رخ داد تاخیر بیش از 30 ثانیه با پخش زنده آنلاین همسایه با سیستم SAT می تواند توپ را دوباره به چرخش درآورد در حالی که شما حتی گل قبلی را ندیده بودید. برای اینکه این اتفاق در سال 2022 برای شما رخ ندهد، یک نوع دریافت وجود دارد که تاکنون همه را شکست داده است: ماهواره.

هواداران واقعی فوتبال نیز به تلویزیون مناسب برای لذت بردن در خانه نیاز دارند. مواردی که در هنگام خرید باید به آن توجه کنید، می توانید در اینجا مشاهده کنید:

به ویژه جریان های زنده آنلاین اغلب نمی توانند ادامه داشته باشند

تأخیر همیشه در پخش زنده وجود دارد. امروزه، ارائه دهندگان اغلب از یک جریان زنده 5G در سایت استفاده می کنند تا داده ها را سریعتر دریافت کنند. اگر می‌خواهید بدون نشستن در سکوها، به‌خصوص در زمین مسابقه نزدیک باشید، باید جلوتر بروید به دریافت ماهواره تکیه کنید تلویزیون کابلی خوب قدیمی اغلب نمی تواند کاملاً به آن ادامه دهد، اما معمولاً سریعتر از پخش زنده آنلاین است.

جام جهانی زمستانی 2022 قطر نزدیک است. امسال بحث های زیادی در مورد جام جهانی و محل برگزاری آن مطرح شده است. اما اگر می‌خواهید از فوتبال بین‌المللی لذت ببرید، امسال هم نمی‌توانید از جام جهانی اجتناب کنید – یا فقط می‌خواهید. اگر همسایه چند ثانیه زودتر گل تعیین کننده را بزند، لذت هواداران می تواند به شدت خراب شود.

جام جهانی 2022: ماهواره سریعترین جشن گل را ارائه می کند

برخی چیزها در سال 2018 بهتر از امروز بودند: هیچ نشانه‌ای از یک بیماری همه‌گیر جدید، محدودیت‌های خروج و قرنطینه فانتزی‌های دیستوپایی بودند و همه می‌توانستند جام جهانی را در تماشای عمومی یا در باغ خود بدون هیچ نگرانی جشن بگیرند. اما چهار سال پیش یک مشکل وجود داشت: کیست که تشویق همسایه به دیگری در همان خیابان را به خاطر نمی آورد؟ به طرز طاقت فرسایی کند هواداران همسایه‌ای که روی آن‌ها ریخته شده یا به شدت آسیب دیده‌اند، با وجود اینکه حمله در آستانه وقوع بود، از غم فریاد می‌زنند؟

هر کسی که به عنوان یک هوادار به آن تکیه می کند باید اعصاب قوی داشته باشد – یا با این واقعیت زندگی کند که شما اولین کسی نیستید که می دانید در زمین دور قطر چه اتفاقی می افتد.منبع