را به تولیدکنندگان یک شکاف پیشنهاد می شود، تا بتوانند همچنان به باتری های نصب شده دائمی در دستگاه های خود اعتماد کنند. اگر گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌هایشان از قبل «سطح بالاتری از حفاظت از محیط زیست و سلامت» داشته باشند، می‌توانند به قوانین طراحی محیط زیستی که قبلاً تصویب شده‌اند مراجعه کنند.

به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، قوانین طراحی محیطی کافی است. آنها قبلاً سطح بالاتری از حفاظت از محیط زیست و بهداشت را تضمین می کنند از نظر طول عمر دستگاه های الکترونیکی شاید. قوانین طراحی زیست محیطی قبل از مقررات جدید باتری لازم الاجرا خواهد شد. به تولیدکنندگان یک دوره انتقالی 21 ماهه داده می شود.