جدای از آن، توسعه دهندگان این پیام رسان خطاهای جزئی را با نسخه 6.7 و همچنین آن ها حل کرده اند. عملکرد خود برنامه افزایش یافته است. با این حال جزئیاتی در این زمینه ارائه نشده است.

زبان ها:آلمانی

با نسخه جدید 6.7 پیام رسان رایگان، سیگنال یکی را تغییر می دهد تنظیم برای چت های بایگانی شده و بی صدا. اینها قبلاً باعث سردرگمی برخی از کاربران شده بود، زیرا پیام های دریافتی جدید هنوز قابل توجه بودند. از این پس، چت هایی که توسط کاربر قطع شده و بایگانی شده اند، در صورت تمایل، در واقع بی صدا می مانند (منبع: heise.de).

نسخه:6.2.3

جایگزین های WhatsApp در یک نگاه:

سیگنال عملکرد SMS و MMS را حذف می کند

با این حال، تنظیمات جدید به طور پیش فرض غیرفعال است. بنابراین کاربران باید خودشان یک بار فعال شوند، اگر دیگر نمی خواهند اعلان های جدیدی برای چت های بی صدا و بایگانی شده دریافت کنند. این را می توان در تنظیمات برنامه در زیر مکالمات انجام داد.