نسخه:6.2.3

با نسخه جدید 6.7 پیام رسان رایگان، سیگنال یکی را تغییر می دهد تنظیم برای چت های بایگانی شده و بی صدا. اینها قبلاً باعث سردرگمی برخی از کاربران شده بود، زیرا پیام های دریافتی جدید هنوز قابل توجه بودند. از این پس، چت هایی که توسط کاربر قطع شده و بایگانی شده اند، در صورت تمایل، در واقع بی صدا می مانند (منبع: heise.de).

بستر، زمینه:اندروید