ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2022/10/17 ساعت 6:32 بعد از ظهر