ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2022/10/17 ساعت 8:02 ب.ظ