نه یورو بپردازید، با اتوبوس و قطار در سراسر آلمان سفر کنید: بلیط 9 یورویی ارزان، نسبتاً غیر اداری است و تاکنون موفقیت بزرگی برای مسافران داشته است. اگرچه اتوبوس ها و قطارها گاهی اوقات شلوغ می شوند، حداقل برخی از مسافران می توانند به دلیل قیمت پایین بلیط از این موضوع چشم پوشی کنند. اما یارانه موقت برای حمل و نقل عمومی محلی نیز مشکلاتی ایجاد می کند.

انجمن صنعت خواستار جانشین احتمالی بلیط 9 یورویی است گنجاندن منافع خود. تلفات کنونی در تعداد مسافران ممکن است “نه مورد نظر و نه آرزوی سیاستمداران” باشد (منبع: اشپیگل).

در حال حاضر هنوز مشخص نیست که آیا مقررات جانشینی برای بلیط 9 یورویی وجود خواهد داشت یا خیر. در حال حاضر یارانه ادامه دارد در پایان ماه اوت. چندین انجمن حمل و نقل در حال حاضر برای یک راه حل سریع فشار می آورند. اولاف شولز، صدراعظم فدرال، کریستین لیندنر وزیر دارایی و دیگر سیاستمداران ارشد از ادامه یکپارچه انتقاد دارند.