انجمن صنعت خواستار جانشین احتمالی بلیط 9 یورویی است گنجاندن منافع خود. تلفات کنونی در تعداد مسافران ممکن است “نه مورد نظر و نه آرزوی سیاستمداران” باشد (منبع: اشپیگل).

به گفته انجمن صنعت، هدف “بلیت حمل و نقل عمومی ارزان که توسط مالیات دهندگان تامین می شود” ترویج “وسایل حمل و نقل سازگار با محیط زیست” نباشد. مسافران یکدیگر را ببرند. در عوض، هدف مشترک ارتقای موفقیت آمیز حفاظت از آب و هوا و چرخش در ترافیک است.