باید در هفته های آینده مشخص شود که آیا اتوبوس های بین شهری واقعاً بخشی از بلیط جدید 49 یورویی خواهند بود یا خیر. برای شروع به موقع در ابتدای سال، سیاستمداران باید به زودی تصمیمات نهایی را بگیرند تا شرکت های حمل و نقل بتوانند خود را با آن سازگار کنند و مثلاً ماشین های بلیط خود را تبدیل کنند. هیئت مدیره Flixbus در حال حاضر همچنان در حال مذاکره با دولت فدرال و ایالتی است تا از بلیت 49 یورویی خارج نشود.