پس از اینکه کلاهبرداری مشخص شد تیم اورژانس رایانه ای بانک های پس انداز در مورد چنین ایمیل هایی هشدار می دهد. اگر مشتریان Sparkasse قبلاً داده های خود را در سایت های فیشینگ وارد کرده اند، باید با Sparkasse تماس بگیرند تا دسترسی بانکی آنلاین آنها مسدود شود.

اگر اینطور نیست، یک شخص غیرمجاز به حساب کاربری دسترسی دارد. برای اقدامات ایمنی، در صورت علاقه روی لینک زیر کلیک کنیداطلاعات شخصی خود را در آنجا “تأیید” کنند.

دلداری کوچک برای بانک پس انداز: فقط نیمی از تقریباً 50 میلیون مشتری آن از بانکداری آنلاین استفاده می کنند. بنابراین حتی با پیچیده ترین روش های کلاهبرداری، هدف مجرمان محدود است. تا سال 2026، بانک پس انداز می خواهد تعداد مشتریان بانکداری آنلاین را به 35 میلیون افزایش دهد.