مجوز:نرم افزار رایگان

پیام های وضعیت به طور خودکار پس از 24 ساعت حذف می شوند. علاوه بر این، آنها را می توان به صورت دستی توسط کاربر از قبل حذف کرد. پیام های وضعیت منقضی شده را نمی توان دوباره مشاهده کرد. اگر می‌خواهید یک سهم مربوطه را برای بعد ذخیره کنید، می‌توانید یک اسکرین شات از آن ایجاد کنید. ویدئوهای وضعیت را می توان با استفاده از یک انحراف کوچک ذخیره کرد. وقتی اسکرین شات گرفته می شود دیگر کاربران اعلان دریافت نمی کنند. این احتمالاً با نسخه بعدی WhatsApp تغییر می کند.

برای پیام های وضعیت منقضی شده بایگانی شود؟

GIGA توصیه می کند

مقالات جالب تر