بسیاری از قطارها واقعاً لغو شده اند

سال گذشته بیش از 40 هزار قطار در آلمان لغو شد. ترافیک منطقه ای به ویژه تحت تاثیر قرار گرفت. تنها در یک سال، دویچه بان بیش از 80000 اختلال را تجربه کرد. سیاستمداران از یک “کارنامه فاجعه بار” صحبت می کنند.

دویچه بان: بیش از 40000 قطار لغو شده است

اعداد نگران کننده هستند: در سال 2022 وجود دارد بیش از 40000 قطار در آلمان بدون تعویض از کار افتادندبر اساس اطلاعات وزارت حمل و نقل فدرال. مشکلات قابل توجهی هم در ترافیک بین شهری و هم در ترافیک منطقه ای وجود داشت. نقص فنی در لکوموتیوها به این معنی است که حدود 0.8 درصد از تمام قطارهای مسافت طولانی لغو شدند و در کل حدود 4700 قطار را تحت تأثیر قرار داد. در ترافیک منطقه ای، حدود 37000 قطار وجود داشت که معادل 0.5 درصد از کل سفرها است.

اما فقط خود قطارها مشکل داشتند. همچنین در سوئیچ ها، سیگنال ها و تقاطع های سطحی کمبودهای قابل توجهی رخ داد که عملیات ریلی را مختل کرد.

با ICE L از سال 2024 یک قطار جدید راه دور وجود خواهد داشت:

در طول سال 2022، دویچه بان تنها 138 کیلومتر مسیر جدید به روی ترافیک باز است اکثر آنها برای یک خط پرسرعت در بادن-وورتمبرگ آماده هستند. علاوه بر این، 7.7 کیلومتر مسیر موجود در سراسر کشور وجود دارد که مجدداً فعال شده است.منبع در مجموع، کارکنان دویچه بان حدود 17300 بار با خطاهای سیگنال، 34000 بار با مشکلات نقاط و 32000 بار در گذرگاه‌های همسطح مواجه شدند. بنابراین هر روز تقریبا 230 حادثه رخ می داد در شبکه ریلی آلمان، که تأثیر منفی بر وقت‌شناسی و قابلیت اطمینان قطارها داشت.

این اعداد وحشتناک به عنوان پاسخی از سوی وزارت حمل و نقل فدرال به درخواست حزب چپ اعلام شد. به گفته برند ریکسینگر، یکی از اعضای چپ‌گرای بوندستاگ، این ناآرامی‌ها نشان دهنده “نتایج فاجعه بار دهه ها سیاست اشتباه حمل و نقل” (منبع: n-tv).

دویچه بان ICE L را ارائه می کند

ساخت مسیر کند در راه آهن