پس از برخی مشکلات، نسخه الکترونیکی قرار است در تاریخ 1 سپتامبر 2022 معرفی شود. به گفته این انجمن، بیش از نیمی از تقریباً 18000 داروخانه در آلمان می توانند نسخه های الکترونیکی را تهیه کنند. با این حال، نسخه الکترونیکی بلافاصله در همه جا معرفی نخواهد شد.

نسخه الکترونیکی: بیش از 10000 داروخانه آماده است

پس از به تعویق افتادن و مشکلات مربوط به حفاظت از داده ها، نسخه الکترونیکی باید از 1 سپتامبر 2022 در دسترس باشد. انجمن فدرال داروسازان آلمان هم اکنون این را اعلام می کند بیش از 10000 داروخانه آماده نسخه الکترونیکی هستند هستند (منبع: aponet.de). این بیشتر از هر داروخانه دوم در آلمان است. داروخانه ها «پیشگام دیجیتالی شدن در مراقبت های بهداشتی» خواهند بود.

آیا بیماران واقعاً می توانند نسخه الکترونیکی خود را از سپتامبر استفاده کنند یا خیر، حتی چند روز قبل نیز نامشخص است. در “منطقه شروع” وستفالیا-لیپ، باید امکان صدور نسخه الکترونیکی در مطب های پزشکی و دندانپزشکی و همچنین در کلینیک ها وجود داشته باشد. با این حال، حرفه پزشکی از دومین “منطقه شروع” در شلزویگ-هولشتاین، به استثنای دندانپزشکان، منصرف شده است. دلیل این امر نگرانی های مربوط به حفاظت از داده ها است.

برای انتقال داده های نسخه سه مسیر ارائه شده است که دو تای آن دیجیتال است. بیماران می‌توانند اپلیکیشن Gematik GmbH “Das E-Rezept” را روی گوشی هوشمند خود بارگیری کنند تا نسخه‌های الکترونیکی را در حال حرکت در دسترس داشته باشند. سپس در داروخانه ها ارائه می شود. متناوبا، نسخه الکترونیکی را نیز می توان چاپ کرد، که حداکثر با این نکته در تضاد است. در آینده نیز باید امکان انتقال نسخه الکترونیکی به کارت سلامت فراهم شود.

نحوه عملکرد نسخه الکترونیکی به این صورت است:

نسخه الکترونیکی: نسخه بدون کاغذ اینگونه عمل می کند

نسخه الکترونیکی: فرصتی برای داروخانه های آنلاین

به ویژه، ارائه دهندگان آنلاین مانند “Shop Apotheke” یا “Zur Rose” امید زیادی به نسخه الکترونیکی داشته باشید. نسخه های الکترونیکی دارو را می توان به راحتی به داروخانه های آنلاین ارسال کرد زیرا از قبل به صورت دیجیتال در دسترس هستند. مشتریان نیز به نوبه خود نسبت به الان کمتر به داروخانه محلی وابسته هستند.