همین هفته گذشته، نینتندو مجبور شد اعتراف کند که فروش سوییچ در حال حاضر کند است. دلیل این امر در میان چیزهای دیگر باید مشکلات تحویل نیز وجود داشته باشد، که با بسته بندی کوچکتر می توان کمی کاهش داد. با وجود افزایش هزینه های تولید، مشتریان جدید نیازی به نگرانی ندارند. بنابراین سوئیچ نباید در آینده نزدیک گران شود.

در اینجا چیزی است که یک هکر در مورد Nintendo Switch متوجه شد:

سوییچ به یک نقطه عطف بزرگ نزدیک می شود