محققان امنیت انسانی دارند بدافزار را در تعدادی از برنامه های تلفن همراه پیدا کرد، که می خواستند با کلاهبرداری کلیک به روشی غیرمعمول درآمد کسب کنند. روشی به نام “Scylla” برای بمباران تبلیغاتی کاربران استفاده می شد – گاهی اوقات حتی بدون اینکه متوجه شوند.

بستر، زمینه:لینوکس