مسواک برقی Y شکل خاصی دارد. به این ترتیب باید به نواحی غیرقابل دسترس فک نیز رسید. تمام دندان های فک بالا یا پایین تمیز می شوند. به گفته Y-Brush، مسواک حتی می تواند این کار را انجام دهد پلاک های بیشتری را نسبت به مدل های معمولی حذف کنید. 35000 پرز نایلونی در ده ثانیه از دندان ها مراقبت می کند. موها با زاویه 45 درجه نسبت به دندان ها قرار می گیرند. لثه ها نیز باید در هنگام تمیز کردن محافظت شوند.

فقط ده ثانیه کافی است، سپس دندان ها دوباره براق می شوند: این همان چیزی است که یک سازنده فرانسوی با Y-Brush که به تازگی در نسل سوم ارائه شده است، وعده داده است. اگر ده ثانیه خیلی طولانی باشد، حتی یک حالت توربوی شدید وجود دارد.

Y-Brush: بعد از ده ثانیه دندان ها را تمیز کنید؟

Y-Brush، مسواک توربو