روز پنجشنبه، 22 سپتامبر، بینندگان باید بدون مستند “Gefahr Gaffer – Schaulust auf Deutschlands Straßen” و یک قسمت از سریال “CSI: در ردپای مجرمان” کار کنند. در عوض، RTL تصمیم گرفت این ویژه را در ساعت 12:35 صبح پخش کند “RTL Spezial: 60 روز زن ستیزی – گزارشگر با طالبان” به صورت تکراری پخش می شود