برای چه منظوری می توان از بوق در خارج از شهر استفاده کرد؟

یک موضوع رانندگان را از هم جدا می کند: از یک طرف کسانی هستند که هرگز بوق نمی زنند، از طرف دیگر رانندگانی هستند که با کوچکترین ناراحتی یک کنسرت ترتیب می دهند. برای اینکه بدانید چگونه در آزمون تئوری رانندگی از بوق استفاده کنید، مهم ترین اطلاعات را در این راهنما خلاصه کرده ایم.

تحرک

مهم در عمل و تئوری: استفاده صحیح از شاخ

بوق است در درجه اول یک علامت هشدار دهنده. استفاده از آن به عنوان علامت تماس، به عنوان مثال برای احوالپرسی با یک دوست، مجاز نیست. جدا از آلودگی صوتی که در نتیجه استفاده بیش از حد از بوق ایجاد می شود – همانطور که در مثالی که ذکر شد – اهمیت به عنوان یک سیگنال هشدار کاهش می یابد. این می تواند به دلیل سوء تفاهم در جاده منجر به موقعیت های (زندگی) تهدید کننده شود.

GIGA توصیه می کند

مقالات جالب تر

با این حال، همانطور که از جدول ما می بینید، این به خصوص گران نخواهد بود:

نقض نکته ها جریمه نقدی لغو گواهینامه رانندگی یا ممنوعیت رانندگی
بی دلیل شاخ زد 0 5 یورو نه
با آزار و اذیت (در مناطق مسکونی) 0 10 یورو نه
چراغ ها بدون دلیل داده می شوند 0 10 یورو نه
با آزار و اذیت (در مناطق مسکونی) 0 10 یورو نه
چراغ های خطر بی دلیل روشن می شوند 0 5 یورو نه
کنسرت شاخ 0 10 یورو نه
آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را دنبال کنید
فیس بوک یا توییتر.

منبع

بعید نیست در آزمون تئوری رانندگی با سوال زیر مواجه شوید: برای چه منظوری می توان از بوق در خارج از شهر استفاده کرد؟ در پرسشنامه رسمی، تکلیف دارای شماره 1.2.16-101 است. پاسخ های احتمالی به شرح زیر است:

  • به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده
  • به عنوان سیگنال عبوری
  • به عنوان علامت تماس

از اینها هستند دو پاسخ اول درست است (در اینجا با رنگ سبز مشخص شده است). دلیل آن را می توانید در بخش بعدی بخوانید.

از بوق خارج از شهر استفاده کنید: قبل از سبقت گرفتن و به عنوان یک علامت هشدار

بنابراین اگر گزینه اول کاملا صحیح است، پاسخ سوم باید اشتباه باشد. گزینه دوم نیز باید علامت زده شود. اگر می خواهید سبقت بگیرید، می توانید با یک علامت کوتاه توجه را به شما جلب کند. اگر در یک ستون هستید و سعی می کنید از چندین وسیله نقلیه سبقت بگیرید، خطرناک است – نه تنها به دلیل ترافیک روبرو، بلکه به این دلیل که یک ماشین جلوی شما می تواند همزمان شروع به سبقت گرفتن کند. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که این کار فقط در خارج از مناطق ساخته شده به دلایل حفاظت از نویز مجاز است.

بوق زدن غیرمجاز: شما باید با این جریمه ها حساب کنید

اگر این قوانین را نادیده بگیرید، این نه تنها می تواند منجر به شکست در آزمون تئوری شود. حتی در ترافیک روزمره با عواقبی روبرو می شوید، وقتی اخطار صوتی را می شنوید مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اگر در حال بوق زدن بدون دلیل موجه دستگیر شوید، جریمه نقدی خواهید داشت.

با این وجود، دلایل خوبی وجود دارد که چرا باید از بوق خود فقط در شرایط استثنایی استفاده کنید. اول از همه، استفاده از بوق نه تنها ساکنان محلی، بلکه سایر کاربران جاده را نیز آزار می دهد. اگر بی دلیل اطراف خود را سونیک کنید، می توانید حواس پرتی و گیج کردن سایر رانندگان.

این به نوبه خود می تواند منجر به حوادث شودبدون بوق زدن شما می شد از آن جلوگیری کرد. حتی ممکن است بتوانید خودتان بخشی از آن باشید. بنابراین رعایت مقررات قانونی به نفع خودتان است.